Γνωρίστε την κοινοπραξία του Climate Heritage Game

Εταίροι του έργου

Etudes Et Chantiers Corsica

Επικοινωνία
Ramona Dogaru

r.dogaru@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα
Η Études et Chantiers Corsica είναι γαλλικός σύλλογος που αποσκοπεί στην κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη μέσω της οικονομικής δραστηριότητας.

Αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια ενός συλλόγου που ιδρύθηκε το 1995 και του οποίου στόχος ήταν η προστασία, η ανάπτυξη και η διαχείριση των φυσικών χώρων και η κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη.

Στο πεδίο δράσης της Études et Chantiers Corsica συγκαταλέγονται η μελέτη, η δημιουργία και η σύσταση ημερίδων και εργατικών ομάδων ένταξης με γνώμονα συλλογικά έργα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης φυσικών χώρων, η αποκατάσταση και η ανάπτυξη της τεχνητής και φυσικής κληρονομιάς και η συμμετοχή της σε παγκόσμια έργα τοπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της περιοχής.

IDEC

Επικοινωνία
Koralia Tsagkaratou

koralia@iedc.gr

Διαβάστε περισσότερα
Η IDEC είναι εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά. Η κατάρτιση, η συμβουλευτική διαχείρισης, η διασφάλιση ποιότητας, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα, συνθέτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Στο πελατολόγιο της IDEC συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες ενός μεγάλου τομεακού πεδίου. Συνεργάζεται με πάνω από 800 ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη και με πάνω από 300 ειδήμονες σε συγκεκριμένα πεδία.
Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια στο πεδίο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε σε ρόλο συντονιστή είτε ως εταίρος, στο πλαίσιο διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Χάρη στο διττό ρόλο της ως πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης και ως εταιρεία συμβουλευτικής διαχείρισης, η IDEC είναι σε θέση να εισάγει τις βέλτιστες πρακτικές του επαγγελματικού τομέα στον παιδαγωγικό, προσαρμόζοντάς τες στο πνεύμα της ανοιχτής, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης για όλους.

Έχει διαπιστευτεί ως κέντρο διά βίου μάθησης και προγραμματίζει εκπαιδευτικά μαθήματα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άτυπες μαθησιακές δραστηριότητες για μαθητές αρχικού κύκλου εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ προβλέπει παράλληλα κατάρτιση και θέσεις πρακτικής άσκησης για μαθητές ΕΕΚ και άτομα στην αγορά εργασίας.

Agrupamento de Escolas Alcanena

Επικοινωνία
Suzana Duarte Santos

suzana_s@sapo.pt

Διαβάστε περισσότερα
Το σχολικό συγκρότημα της Alcanena στην Πορτογαλία περιλαμβάνει 20 περίπου σχολικά κτιρία, προσχολικής έως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βρίσκεται σε μια περιοχή της κεντρικής Πορτογαλίας με ισχυρό βιομηχανικό χαρακτήρα και αναλαμβάνει ρόλο σημείου αναφοράς αναφορικά με τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, επενδύοντας στη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων όπως το i – Labs: Σχολική αίθουσα του μέλλοντος και εργαστήρι του δημιουργού, και την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ψηφιακές δεξιότητες.
Η ανάπτυξη επιστημονικών έργων αποτελεί επίσης προτεραιότητα για αυτό το σχολικό συγκρότημα. Τα συγκεκριμένα έργα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και στηρίζονται από συμπράξεις με ιδρύματα έρευνας και πανεπιστήμια.

Η κλιματική αλλαγή ήταν και το περσινό θέμα των έργων αυτών.

Το σχολικό συγκρότημα της Alcanena διακρίθηκε για το σχολικό έτος 2019-2020 με το ανώτατο επίπεδο του έργου της European Schoolnet με τίτλο “STEM School Label”.

Politeknika Ikastegia Txorierri

Επικοινωνία
Sheila Larrabaster

slarrabaster@politeknikatxorierri.eus

www.politeknikatxorierri.eus

Διαβάστε περισσότερα
Το Politeknika Ikastegia Txorierri είναι ένα επιδοτούμενο κέντρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (επιπέδου 4 και 5 στο δείκτη EQF) στη Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία. Το σχολείο προσφέρει πλήρη εκπαίδευση κάθε χρόνο σε περισσότερους από 400 μαθητές και μερική εκπαίδευση σε περισσότερους από 1000 ενήλικους μαθητευόμενους, με τη συνδρομή εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελούμενου από 45 άτομα. Εστιάζει στην εξυπηρέτηση της τοπικής βιομηχανίας και λαμβάνει δέσμευση στη συνολική και διά βίου μάθηση των μαθητών της. Προωθεί επίσης την καινοτομία σε τεχνολογικά και παιδαγωγικά έργα και αποσκοπεί στη διάθεση υπηρεσιών ποιότητας στο κοινό, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες στην εκπαίδευση των νέων, των πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων της περιοχής.

Predict

Επικοινωνία
Sorin-Victor Roman

office@predictconsulting.ro

predictconsulting.ro

Διαβάστε περισσότερα
Η Predict CSD Consulting με έδρα τη Ρουμανία ειδικεύεται στη διαμόρφωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού, όπως ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές ενότητες και καθοδηγητικά, βιωματικά, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά video games. Έχοντας ήδη θέσει σε κυκλοφορία αρκετά εκπαιδευτικά υλικά, οι προσπάθειές της έχουν δώσει μεγαλύτερη ώθηση στην αλληλεπίδραση στον τομέα της εκπαίδευσης – μια αποστολή στην οποία τα στελέχη της παραμένουν ένθερμα δεσμευμένα, διότι η μάθηση είναι ψυχαγωγία!

‘Prof. Ivan Apostolov’ Private language high school

Επικοινωνία
Milena Koleva

mkoleva@azbuki-school.bg

Διαβάστε περισσότερα
Το ιδιωτικό σχολείο εκμάθησης γλωσσών “Prof. Ivan Apostolov” ιδρύθηκε το 1993 στη Βουλγαρία. Το 2012, ιδρύθηκε το σχολικό συγκρότημα “Alphabets”, το οποιο περιλαμβάνει τρία κτίρια: το νηπιαγωγείο “Little Steps”, το δημοτικό σχολείο “Alphabets”, το αγγλόφωνο λύκειο “Prof. Ivan Apostolov” και ένα αθλητικό συγκρότημα. Το κτίριο διαθέτει γήπεδο μπάσκετ και βόλλεϋ, πισίνα και τρεις μικρότερες αθλητικές αίθουσες.

Το ίδρυμα συμμετέχει στο πρόγραμμα σχολικών πρέσβεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου από το 2016. Έχει διακριθεί ως καινοτόμο σχολείο από το 2017 και δραστηριοποιείται στην ένταξη διεπιστημονικών θεμάτων στα σχολικά προγράμματα.
Since 2016, a private language high school “Prof. Ivan Apostolov” is part of the program for schools ambassadors of the European Parliament. Since 2017, it has been approved as an innovative school and is actively working on the inclusion of new interdisciplinary subjects in the curricula.